HopShot

HopShot humleoljer fra Totally Natural Solutions er et alternativ til sen tilsetning av humle eller whirlpool. Humleoljen tilsettes etter gjæring i omstikningskar eller direkte på fat, og muliggjør bidrag av spesifikke humlesmaker til ølet, samtidig som at du øker konsistens fra brygg til brygg og reduserer behovet for å fjerne humletrub.