Dampkondensator til Grainfather G40 & G70 I Steam Condenser

Dampkondensator for Grainfather G40 & G70. Praktisk når du skal brygge innendørs om du ikke har et kraftig nok avtrekkssystem for å lede bort dampen. Med denne vil dampen kondenseres om til vann og renne ned i en sluk eller bøtte.

PrisNOK3 698,00 inkl. mva.
På lager
 • Produktinfo
 • Produktanmeldelser (0)

Dampkondensator til Grainfather G40 & G70

En effektiv dampkondensator for Grainfather G40 og G70, med spesialtilpassede tri-clamp komponenter for enkel montering og færre deler å demontere for raskere rengjøring.

En dampkondensator er et relativt rimelig og enkelt verktøy som eliminerer problemet med et bryggerom fullt av damp, og et flott alternativ til et avtrekkssystem med vifte og masse rør som henger i taket. Kondensering av damp er også vanlig praksis i de fleste bryggerier.

Dampkondensatoren er konstruert slik at kaldt vann sprayes ved hjelp av en fullkondyse med 30 grader vinkel direkte på dampen for å kondensere om dampen til vann, som så renner ut i bunn av kondensatoren, enten i en sluk eller en bøtte. Enheten bruker omtrent 0,6 liter per minutt ved 4 bar vanntrykk. 

Når dampen kondenserer inne i enheten, trekker dampen seg sammen og skaper et vakuum inne i bryggemaskinen, og suger dampen inn i enheten. Dette sørger for at all damp og DMS blir evakuert.

Lokket leveres med klemme. Det er ikke behov for å bruke klemmen under brygging, da lokket sitter tett og godt. Uten klemmen er det også enkelt å løfte lokket når du skal tilsette humle underveis.

Instruksjoner:

 1. Vi anbefaler å sette på kondensatoren etter at skummet under hot break har lagt seg. Bruk gjerne anti-foam, skumdempende middel. 
 2. Gå inn i "Power Control Mode" og reduser kokeeffekten. Vi anbefaler å sette effekten til 60%, og justere opp/ned ved behov (testet med Grainfather G70). 60% effekt gir en fin rullende kok, samtidig som at du sparer energi.
 3. Sett på kondensatoren, koblet til kaldt vann på toppen og en 20mm silikonslange i bunn for å lede vannet til en sluk eller bøtte.
 4. Det er viktig at vannet får renne fritt nedover, slik at det ikke dannes motstand inne i kondensatoren. Den åpne enden av slangen må ikke være nedsenket i vann.
 5. For tilsetning av humle og andre ingredienser underveis, så er det bare å løfte lokket og tilsette det man ønsker.

Ved å koke på redusert effekt vil også avdampning reduseres tilsvarende reduksjon i kokeeffekt. Du bør derfor kompensere lavere avdampning med redusert mengde skyllevann. Ved f.eks 50 liter kokevolum, så vil du ved 60% effekt oppnå 3 liter avdampning i stedet for 5 liter ved ca. 10% avdampning per time.

Tilkobling til vann:

Dampkondensatoren leveres med 1/2" NPT tilkobling på toppen, slik at du står fritt til å velge hva du vil bruke for å koble til vann. På denne kan du montere for eksempel en slangenippel eller gardena hurtigkobling.

Steam Condenser for Grainfather G40 & G70

A steam condenser is a relatively inexpensive and simple tool that eliminates the problem of a brewing room full of steam, and a great alternative to a system with a fan and lots of pipes hanging from the ceiling. Condensation of steam is also a common practice in most breweries. The steam condenser is designed so that cold water is sprayed using a full cone spray nozzle at a 30 degree angle directly on the steam to condense the steam into water. Then the water flows out of the bottom of the condenser, either in a drain or a bucket. The unit uses approximately 0.6 liters water per minute at 4 bar water pressure. When the steam condenses inside the unit, the steam contracts and creates a vacuum inside the brewing machine, sucking the steam into the unit. This ensures that all steam and DMS is evacuated.

Instructions:

 1. We recommend to install the condenser after the foam during the hot break has come down. Feel free to use anti-foam.
 2. Enter "Power Control Mode" and reduce boiling effect. We recommend to set the power to 60%, and adjust up/down if necessary. Tested with Grainfather G70, 60% effect gives a nice rolling boil, while at the same time saving energy.
 3. Install the condenser (without the clamp), connected to cold water at the top and a 20mm silicone hose at the bottom to lead the water to a drain or bucket.
 4. It is important that the water is allowed to flow freely downwards, so that no resistance is formed inside the condenser. The open end of the hose must not be submerged in water.
 5. To add hops and other ingredients along the way, simply lift the lid and add your ingredients.

By boiling at reduced power, evaporation will also be reduced, corresponding to the reduced boil effect. You should therefore compensate for lower evaporation with a reduced amount of sparge water. With e.g. 50 liter boiling volume, you will achieve 3 liters of evaporation at 60% power instead of 5 liters at approx. 10% evaporation per hour.

 

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.